Det er vigtigt for både dig og os, at dine kontaktoplysninger er rigtige.
Så er du flyttet, har fået nyt mobilnr. eller e-mail-adresse bedes du rette det på din medlemsside.
Du har også mulighed for at se, hvilke hold du er tilmeldt.
Højbjerg Træning | Nagelsvej 1 | 8270 Højbjerg | Tlf.: +45 86270828 | htformand@hotmail.com