Bestyrelsen består af 5 personer. Den daglige ledelse af foreningen varetages af en ansat leder.

Formand, kasserer og øvrige bestyrelsesmedlemmer løser i samarbejde med den daglige leder en lang række opgaver omkring planlægning af sæson, samarbejde med de ansatte instruktører, vedligeholdelse af kartotek, regnskab og bogholderi og en lang række praktiske opgaver med aftaler, redskaber, arrangementer, nyhedsbreve og anden information til medlemmer og instruktører.

Desuden er der nedsat forskellige arbejdsgrupper og udvalg, som løser konkrete opgaver. Vi vil gerne høre fra andre, som kunne være interesseret i at hjælpe med forskellige opgaver.

Bestyrelse


Anders Kragh Jespersen
Formand
Tlf. 20 80 93 50
e-mail: htformand, snabelA, hotmail.com adresse.

Lone Møller Sørensen
Kasserer
Tlf. 86 27 73 60

Lars Sørensen, 
Tlf. 86 14 02 12

Lisbeth Spanggaard
Tlf. 29 40 68 30
Udvalg

Foreningen inviterer medlemmer og forældre og andre interesserede til at indgå i forskellige udvalg omkring konkrete opgaver.
Du får mulighed for at udvikle dig selv, for at lære en række mennesker at kende og for at styrke det enkelte individ i fællesskaber i lokalsamfundet Højbjerg.

Du får også mulighed for at påvirke fritidstilbuddet her, hvor du bor - føre de tanker og ideer ud i livet, som du måske går med og sidst men ikke mindst - får du en masse gode oplevelser sammen med nogle herlige mennesker i foreningen.

Skriv en e-mail, hvis du har lyst til at give en hånd med!
Højbjerg Træning | Nagelsvej 1 | 8270 Højbjerg | Tlf.: +45 86270828 | htformand@hotmail.com